Kontakt

Styrelse

Ordförande: Gull Britt Ohlander
gullanohlander@gmail.com

Sekreterare: Lena Andersson

Kassör: Britt Wall-Rydh

Jan Cederblad
Anita Jensen

Suppleanter:
Mattias Winnerdalen
Rolf Olsson
Synnöve Hansson
Sivert Gardell