Kontakt

Styrelse

Ordförande: Rolf Olsson
rolfolssonveberod@gmail.com

Sekreterare: Lena Andersson

Kassör: Britt Wall-Rydh

Jan Cederblad
Anita Jensen

Suppleanter:
Eva Hansson
Gull Britt Ohlander
Synnöve Hansson
Sivert Gardell