Kontakt

Styrelse

Ordförande: Rolf Olsson
rolf.olsson@veberod.com

Sekreterare: Lena Andersson

Kassör: Kristina Häger

Synnöve Hansson
Jan Cederblad

Suppleanter:
Anita Jensen
Sivert Gardell
Monika Brattlund
Lena Wall