Kontakt

Styrelse

Ordförande: Gull Britt Ohlander
gullanohlander@gmail.com

Sekreterare: Lena Andersson

Kassör: Britt Wall-Rydh

Mattias Winnerdalen
Eva Hansson

Suppleanter

Jan Cederblad
Rolf Olsson
Anita Jensen