Kommande aktiviteter

2021  (biljetter till våra aktiviteter köps på Veberöds bibliotek)

Programmet för 2021 ställs in under första halvåret med hänsyn till pågående epidemi och därmed sammanhängande lagstiftning och rekommendationer

Planerat årsmöte i februari kommer att flyttas till en senare tidpunkt.